Kontakt

Nájdete nás na adrese:

OC Klinec - prízemie

Hviezdoslavovo Namestie 213

029 01 Námestovo

Slovensko

e-mail: hracky.kinderko@gmail.com

tel. číslo: +421 911 850 588

 

IČO: 46113355

IČ DPH: SK2023235335

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, oddiel Sro, vložka č. 62839/L

BANKOVÉ ÚDAJE pre úhrady faktúr:

ČSOB a.s.

číslo účtu: SK51 8330 0000 0026 0256 9703